Suksess smitter

Regionen vår surfer på en bølge av suksess hvor både små og store virksomheter viser til positiv utvikling. Vi spør oss om dette er resultat av en kollektiv selvtillit med positive ringvirkninger utover den enkelte virksomhet, eller er det andre faktorer som spiller inn?

Arrangementet «Suksess smitter» retter søkelyset på hvilke suksess kriterier som har vært utslagsgivende for å lykkes. Hvilken innvirkning den enes suksess har på andre virksomheter i regionen, og hvordan dette til sist bidrar i den totale omdømmebyggingen av regionen.

Gjennom å invitere gode foredragsholdere som formidler sitt syn og sine erfaringer fra arbeid med markedsføring, markedskommunikasjon, påvirkning og salg ønsker vi hvert år å bidra til inspirasjon og erfaringsoverføring som kan resultere i nye suksesser i vår region.

Markedsforum Aust-Agder
Er en aktiv møteplass for kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling innen salg og markedsføring. Foreningen består i dag av ca 60 medlemsbedrifter i fortrinnsvis, Arendal, Grimstad og Lillesand.

Forum for faglig påfyll og nettveksbygging