Er folk tilfreds og motivert? Jobber de effektivt? Forskning tilsier, at med den fremadstormende teknologiske utviklingen og fremtidens arbeidsmønster, så er vi nødt til å tenke nytt.

Activity Based Working (ABW) er en voksende trend basert på premisset om at ingen ansatte «eier» eller har en tildelt arbeidsstasjon. Snarere gir den de ansatte et bredere arbeidsområde med en rekke forhåndsbestemte aktivitetsområder skreddersydd for de ulike oppgaver vi utfører hver dag.

Individuelt eierskap av en arbeidsstasjon forsvinner og team-eierskap av nettverkssoner er oppnådd. ABW har vist seg å gi økt effektivitet, konsentrasjon, samarbeid, fleksibilitet, motivasjon og bedre helse og miljø.

Annetin Hurum er interiørarkitekt MNIL i Asplan Viak og har spesialisert seg på Activity Based Working (i Norge) – en helt ny måte å organisere kontorer og arbeidsmetode på. Under årsmøtet ga hun et lite dykk inn i begrepet ABW og inspirerte oss med en nytenkende måte å jobbe på!