Markedsforum deler hvert år ut prisen «Årets Markedsfører» til en bedrift eller virksomhet i Sørlandets østre del (gamle Aust-Agder) som har utmerket seg spesielt i løpet av året. Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført, og som en inspirasjon for videre arbeid.

Send inn ditt forslag til hvem du mener fortjener prisen her eller til post@markedsforum.com innen 15. november.


SLIK FORESLÅR DU KANDIDATER
Du kan sende inn forslag enkelt og greit uten mye om og men. Skriv hvem du foreslår, og gi en kort begrunnelse. Juryen kommer til å hente inn mer informasjon om de mest aktuelle kandidatene:
  • Innsikt. Problemstillingen – hvordan var situasjonen før
  • Løsning. Hvilke tiltak ble gjennomført?
  • Effekt. Resultatet – hvordan situasjonen ble etter

PRISUTDELING

Selve prisutdelingen foregår i Arendal Kulturhus torsdag 10. februar 2021. Prisen består foruten heder og ære av en plakett og annonsering i Agderpostens kanaler til en verdi av kr 70.000.