Prisen skal løfte frem og gi anerkjennelse og heder til dyktige markedsførere, stimulere bransjen til nyskapning, kreativitet og dristighet, og tydeliggjøre markedsføringens viktige rolle i en bedrifts verdikjede.


Prisen Årets Markedsfører eies av Markedsforum, støttes av Agderposten og forvaltes av en nominasjonskomité underlagt en jury. Juryen og nominasjonskomiteen velges av Markedsforum.


Slik nominerer du kandidater
Hvem som helst kan foreslå en eller flere kandidater til prisen. Gå inn på åretsmarkedsfører.no, enklere kan det ikke gjøres.


Siste frist er 10. februar 2023